Republika Srpska 🚘 ZTC Banja Vrućica TESLIĆ

Republika Srpska 🚘 ZTC Banja Vrućica TESLIĆ

Hotel KARDIAL 4*

Banja Vrućica, Teslić

#DOŽIVISRPSKU

#VAUČERIMTT

5.9. Porodični odmor (aranžman za minimalno dvije osobe):
– 4xpolupansion
– Neograničeno korišćenje zatvorenog rekreativnog bazena
– Neograničeno korišćenje otvorenog bazena
– Svakodnevno korišćenje Green Spa Oaze
– 1xOriental sauna
– 1xKardial sauna
– 2x1h vožnja biciklom
Cijena: 299,00KM/ po osobi hotel „Kardial“****
Za dvije osobe: (299 KM x 2) – 2 vaučera 200 KM = 398 KM (plaćanje u agenciji prilikom rezervacije) + boravišna taksa, osiguranje i prijava boravka
Cijena: 216,00 KM po osobi hotel „Posavina“
Za dvije osobe: (216 KM x 2) – 2 vaučera 200 KM = 232 KM (plaćanje u agenciji prilikom rezervacije) + boravišna taksa, osiguranje i prijava boravka
Dodatne doplate, po osobi, su:
 • prijava boravka………………………………….1,00 KM jednokratno po dolasku
 • osiguranje ………………………………………… 0,20 KM dnevno
 • boravišna taksa ……………………………….. 2,00 KM dnevno
 • Doplata za jednokrevetnu sobu ……… 20,00 KM na dan
Djeca do 7 godine gratis
Djeca do 7-12 godina 180,00 KM polupansion i bazeni (zatvoreni rekreativni i otvoreni) hotel “Kardial”****
Djeca do 7-12 godina 140,00 KM polupansion i bazeni (zatvoreni rekreativni i otvoreni) hotel “Posavina” i “Srbija”
Period važenja wellness paketa „ Porodični odmor“:
 • 6. – 15.11.2020.godine

Informacije i rezervacije

051 217 775

Cijena desetodnevnog programa (Kardio-vaskularna rehabilitacija) sa smještajem u dvokrevetnim sobama, u hotelu „Kardial“**** u mjesecima po osobi na dan, iznosi:
– januar, februar, mart i decembar …………………………………………………..  95,00 KM
– april, juli, avgust i novembar…………………………………………………………  100,00 KM
– maj, juni, septembar i oktobar……………………………………………………….. 110,00 KM
 
Cijena desetodnevnog programa (Fizijatrijsko-reumatološka rehabilitacija) sa smještajem u dvokrevetnim sobama, u hotelu „Kardial“**** po osobi na dan, iznosi:
– januar, februar, mart i decembar …………………………………………………..  95,00 KM
– april, juli, avgust i novembar………………………………………………………… 100,00 KM
– maj, juni, septembar i oktobar……………………………………………………….. 110,00 KM
 
Cijena desetodnevnog programa (Hiperbarična oksigenoterapija) sa smještajem u dvokrevetnim sobama, u hotelu „Kardial“**** po osobi na dan, iznosi:
– januar, februar, mart i decembar ………………………………………………….. 160,00 KM
– april, juli, avgust i novembar…………………………………………………………. 165,00 KM
– maj, juni, septembar i oktobar……………………………………………………….. 180,00 KM
DODATNE DOPLATE
Dodatne doplate, po osobi, su:
 • prijava boravka …………………………………. 1,00 KM jednokratno po dolasku
 • ………………………………………..0,20 KM dnevno
 • ………………………………………….20,00 KM na dan
Zdravstveni programi, kardiovaskularna rehabilitacija, fizijatrijsko-reumatološka rehabilitacija, balneoterapija i Hiperbarična oksigenoterapija podrazumjevaju boravak od najmanje 10 dana. Ukoliko gost ostaje manje od 10 dana cijena će se povećati za 10%, a ako je boravak duži od 15 dana odobravamo dodatni 1 dan bez troškova za gosta.

Informacije i rezervacije

051 217 775

WELLNESS PROGRAMI
Wellness programi, u dvokrevetnim sobama hotela “Kardial”****, mogu biti prema jednom od navedenih programa, čiji se sadržaji i cijene definišu, kako slijedi:
5.1. Relaks vikend – start up:
 • 2x polupansiona (dvokrevetna soba)
 • Neograničeno korištenje Green spa oaze u wellness centru
 • neograničeno korištenje bazena
 • 2x puta korištenje fitness-sale
 • 1x Kardial ili orijental sauna
    Cijena paketa, po osobi, iznosi ……………………………………….. 189,00 KM
Za dvije osobe: (189 KM x 2) – 1 vaučer 100 KM = 278 KM (plaćanje u agenciji prilikom rezervacije) + boravišna taksa, osiguranje i prijava boravka
Dodatne doplate, po osobi, su:
 • prijava boravka………………………………….1,00 KM jednokratno po dolasku
 • osiguranje ………………………………………… 0,20 KM dnevno
 • boravišna taksa ……………………………….. 2,00 KM dnevno
 • Doplata za jednokrevetnu sobu ……… 20,00 KM na dan

Informacije i rezervacije

051 217 775

5.2. Antistres vikend
 • 2 polupansiona (dvokrevetna soba)
 • neograničeno korištenje zatvorenog bazena
 • Neograničeno korištenje Green spa oaze u wellness centru
 • 2 puta korištenje fitness-sale
 • 1x Kardial ili Orijental sauna
 • jedna aroma masaža/njega stopala
 • jedna holistička antistres masaža u trajanju od 50 minuta
Cijena paketa, po osobi, iznosi ……………………………………….. 255,00 KM
Za dvije osobe: (255 KM x 2) – 1 vaučer 100 KM = 410 KM (plaćanje u agenciji prilikom rezervacije) + boravišna taksa, osiguranje i prijava boravka
Dodatne doplate, po osobi, su:
 • prijava boravka………………………………….1,00 KM jednokratno po dolasku
 • osiguranje ………………………………………… 0,20 KM dnevno
 • boravišna taksa ……………………………….. 2,00 KM dnevno
 • Doplata za jednokrevetnu sobu ……… 20,00 KM na dan

Informacije i rezervacije

051 217 775

            5.3. Menadžerski paket
 • 2 polupansiona (dvokrevetna soba)
 • ljekarski pregled
 • laboratorijske pretrage( šuk, trigleciridi, holesterol)
 • EKG
 • neograničeno korištenje bazena
 • Neograničeno korištenje Green spa oaze u wellness centru
 • 2x korištenje fitness-sale
 • 1x Kardial ili Orijental sauna
 • 1x aroma masaža “Stara banja” u trajanju od 30 min
Cijena paketa, po osobi, iznosi ……………………………………….. 255,00 KM
Za dvije osobe: (255 KM x 2) – 1 vaučer 100 KM = 410 KM (plaćanje u agenciji prilikom rezervacije) + boravišna taksa, osiguranje i prijava boravka
Dodatne doplate, po osobi, su:
 • prijava boravka………………………………….1,00 KM jednokratno po dolasku
 • osiguranje ………………………………………… 0,20 KM dnevno
 • boravišna taksa ……………………………….. 2,00 KM dnevno
 • Doplata za jednokrevetnu sobu ……… 20,00 KM na dan

Informacije i rezervacije

051 217 775

            5.4. Ti i ja (romantični vikend)
 • 2 polupansiona (dvokrevetna soba)
 • neograničeno korištenje wellness bazena
 • Neograničeno korištenje Green spa oaze u wellness centru
 • 2x korištenje fitness-sale
 • 1x čokoladni spa užitak u trajanju od 120 minuta, za 2 osobe
Cijena paketa, za dvije osobe, iznosi ……………………………………… 449,00 KM
Za dvije osobe: 449 KM – 1 vaučer 100 KM = 349 KM (plaćanje u agenciji prilikom rezervacije) + boravišna taksa, osiguranje i prijava boravka
Dodatne doplate, po osobi, su:
 • prijava boravka………………………………….1,00 KM jednokratno po dolasku
 • osiguranje ………………………………………… 0,20 KM dnevno
 • boravišna taksa ……………………………….. 2,00 KM dnevno
 • Doplata za jednokrevetnu sobu ……… 20,00 KM na dan

Informacije i rezervacije

051 217 775

               5.5. Za tijelo i duh, 5-dnevni aranžman
 • 4 polupansiona (dvokrevetna soba)
 • neograničeno korištenje bazena
 • Neograničeno korištenje Green spa oaze u wellness centru
 • 4 puta korištenje fitness-sale
 • 1x Kardial ili Finska sauna
 • Jedna oriental sauna
 • jedna Sportska parcijalna masaža u trajanju od 30 min
 • jedna aroma masaža “Stara banja” u trajanju od 30 min
Cijena paketa, po osobi, iznosi ……………………………………….. 399,00 KM
Za dvije osobe: (399 KM x 2) – 2 vaučera 200 KM = 598 KM (plaćanje u agenciji prilikom rezervacije) + boravišna taksa, osiguranje i prijava boravka
Dodatne doplate, po osobi, su:
 • prijava boravka………………………………….1,00 KM jednokratno po dolasku
 • osiguranje ………………………………………… 0,20 KM dnevno
 • boravišna taksa ……………………………….. 2,00 KM dnevno
 • Doplata za jednokrevetnu sobu ……… 20,00 KM na dan

Informacije i rezervacije

051 217 775

            5.6. Za tijelo i duh, 7-dnevni aranžman
 • 6 polupansiona (dvokrevetna soba)
 • neograničeno korištenje bazena
 • Neograničeno korištenje Green spa oaze u wellness centru
 • 6x korištenje fitness-sale
 • 1x Orijental sauna
 • 1x Kardial ili Finska sauna
 • 1x parcijalna Sportska masaža u trajanju od 30 min
 • jedna aroma masaža “Stara banja” u trajanju od 30 min
 • 1x biserna kupka u trajanju od 20 minuta
Cijena paketa, po osobi, iznosi ………………………………………..549,00 KM
Za dvije osobe: (549 KM x 2) – 2 vaučera 200 KM = 898 KM (plaćanje u agenciji prilikom rezervacije) + boravišna taksa, osiguranje i prijava boravka
Dodatne doplate, po osobi, su:
 • prijava boravka………………………………….1,00 KM jednokratno po dolasku
 • osiguranje ………………………………………… 0,20 KM dnevno
 • boravišna taksa ……………………………….. 2,00 KM dnevno
 • Doplata za jednokrevetnu sobu ……… 20,00 KM na dan

Informacije i rezervacije

051 217 775

            5.7. Wellness aranžman „Za broj manje“
 • 5x polupansiona (dvokrevetna soba hotela Kardial)
 • 5x fitness
 • Program smanjenja tjelesne težine, smanjenje obima struka,
provodi se sljedećim raspredom:
 1. dan: kavitacija i limfna drenaža
 2. dan: Kardial sauna i tretman celulita vakumom
 3. dan: treman celulita vakumom i limfna drenaža
 4. dan: elektrostimulacija i limfna drenaža
 5. dan: Kardial sauna i tretman celulita vakumom
 • Savjet nutricioniste
 • Dijetalna ishrana
 • neograničeno korištenje wellness bazena
 • Neograničeno korištenje Green spa oaze u wellness centru
Cijena paketa, po osobi, iznosi ……………………………………….. 629,00 KM
Za dvije osobe: (629 KM x 2) – 2 vaučera 200 KM = 1.058 KM (plaćanje u agenciji prilikom rezervacije) + boravišna taksa, osiguranje i prijava boravka
Dodatne doplate, po osobi, su:
 • prijava boravka………………………………….1,00 KM jednokratno po dolasku
 • osiguranje ………………………………………… 0,20 KM dnevno
 • boravišna taksa ……………………………….. 2,00 KM dnevno
 • Doplata za jednokrevetnu sobu ……… 20,00 KM na dan

Informacije i rezervacije

051 217 775

         5.8.  Ljetni odmor
– 5xpolupansion
– 1xAroma masaža Stara banja, 30 min.
– 1 x osvježavajuća kupka 20 min
– Neograničeno korišćenje zatvorenog rekreativnog bazena
– Neograničeno korišćenje otvorenog bazena
– Svakodnevno korišćenje green spa oaze
– Noćno kupanje(do 00:00h)petkom i subotom
–  Svakodnevno aerobik u vodi
           – Odobrava se popust od 10% na ostale usluge Wellness centra
Cijena: 415,00 KM/ po osobi u dvokrevetnoj sobi;
Djeca do 7 godine gratis.
Djeca 7-12 godine 45,00 KM/po osobi polupansion i bazeni (zatvoreni rekreativni i otvoreni).
Period važenja wellness paketa “Ljetnji odmor” je od:
 • 6. – 31.8.2020.godine

Informacije i rezervacije

051 217 775

            5.10. Ljetnje opuštanje:
– 3xpolupansion
– Neograničeno korišćenje zatvorenog rekreativnog bazena
– Neograničeno korišćenje otvorenog bazena
– Svakodnevno korišćenje green spa oaze
– Noćno kupanje(do 00:00h)petkom i subotom
– Svakodnevno aerobik u vodi
Cijena: 240,00 KM/ po osobi u dvokrevetnoj sobi;
Djeca do 7 godine gratis
Djeca 7-12 godine 50,00 KM/po osobi polupansion i bazeni (zatvoreni rekreativni i otvoreni)
Period važenja wellness paketa “Ljetnji opuštanje” je od:
 • 6. – 31.8.2020.godine

Informacije i rezervacije

051 217 775

LIJEČENJE GOJAZNOSTI
Liječenje gojaznosti uključuje:
 • liječenje gojaznosti bez gladovanja, napornog vježbanja, suplemenata i jo-jo efekta
 • sveobuhvatna laboratorijska, internistička i nutricionistička procjena zdravstvenog stanja
 • test intolerancije na hranu uz izradu individualno prilagođenog jelovnika
 • individualno prilagođeni program vježbanja u pratnji ličnog trenera
 • psihološka podrška stvaranju novih, zdravih prehrambenih navika(neodnosi se na dvodnevni program)
 • smještaj u luksuznom hotelu Kardial****
Cijena dvodnevnog programa je 550,00 KM
Cijena četrnaestodnevnog programa 2.230,00 KM
DODATNE DOPLATE
Dodatne doplate, po osobi, su:
 • prijava boravka………………………………….1,00 KM jednokratno po dolasku
 • osiguranje ………………………………………… 0,20 KM dnevno
 • boravišna taksa ……………………………….. 2,00 KM dnevno
 • Doplata za jednokrevetnu sobu ……… 20,00 KM na dan
Boravišna taksa ne obračunava se na boravak po zdravstvenim programima.

Informacije i rezervacije

051 217 775

USLOVI HOTELIJERA
            Agencija je dužna da upozori goste na strogo poštovanje kućnog reda, te da će u slučaju kršenja istog, gost snositi odgovornost na licu mjesta, odnosno prilikom odjavljivanja iz hotela.
Otkazivanje rezervacija
U slučaju otkazivanja rezervacije važiće sljedeća pravila:
 • do 14 dana prije dolaska: bez naknade.
 • od 13 dana do 7 dana prije dolaska: Davalac usluga naplaćuje 30% od cijene sobe koja je potvrđena.
 • od 6 dana do 3 dana prije dolaska, do 12:00 sati: Davalac usluga naplaćuje  50% od cijene sobe koja je  potvrđena.
 • od 2 dana prije dolaska, poslije 17:00 sati: Davalac usluga naplaćuje 100% od cijene sobe koja je potvrđena.
 • No-Show: Davalac usluga naplaćuje 100% cijene sobe koja je potvrđena.

 

Organizator putovanja:

“KOMPAS TOURS-rm” d.o.o. BANJA LUKA

Nikole Tesle br. 3 /stara BUS stanica/

sa Vama od 1996. godine

LICENCA ZA TOUROPERATORA:

14.07-325-501/19 od 23.08.2019.

(četvrta po redu)

Telefoni: 051 217 775 i 051 219 473

e-mail: kompastours@gmail.com

 VAŠ KOMPAS ZA SIGURAN PUT

3029 UKUPNO PREGLEDA 2 POSJETA DANASKomentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *